Kategorie
Akce

Při objednávce 1-2 ks trik nebo triček (nebo něčeho lehkého) poštovné jen 80 Kč (při platbě předem na účet)!!

Náhodné produkty

Leginky se sukýnkou v. 128

Naše cena: 90.00 Kč

Tílko s motýlky a květy červená

Naše cena: 60.00 Kč

Sukýnka riflová SLEVA

Naše cena: 50.00 Kč

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež jsou uplatňovány při provozu webové stránky www.oblecenidoskolky.cz a při poskytování služeb klientům. Správce e-shopu: Bc. Lenka Lorencová, IČ 76368611, A. Tomíčka 384, 570 01 Litomyšl, živnostenské oprávnění vydal MěÚ Litomyšl, odbor živnostenského úřadu dne 7.10.2009 pod č.j. ZU/09/Dv-1271/4

Rozsah a účely zpracování osobních údajů:
Prodejce zpracovává a uchovává osobní údaje pouze za účelem plnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem (kupujícím), a zpracovává osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu:
-jméno a příjmení, adresa bydliště, případně doručovací adresa (pokud je uvedena v objednávce), identifikační číslo (je-li uvedeno), e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu zákazníka (ze kterého je provedena platba), způsob dopravy a platby
Tyto údaje jsou nutné pro bezproblémové vyřízení Vaší objednávky a můžeme je tedy zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi (objednávky) a za účelem splnění právních povinností (např. povinnost uchovávat mailovou korespondenci), Dále jsou uloženy v souladu s platnými předpisy – zejména daňovými (faktury jako účetní doklady a objednávky jako podklad pro fakturaci - pro finanční a podobné kontroly). Jiné údaje než údaje nutné k vyřízení Vaší objednávky nezpracováváme.
Žádná obchodní sdělení Vám neposíláme - automatický newsletter byl zrušen, žádné databáze zákazníků nevytváříme, údaje nikomu dalšímu neposkytujeme (mimo dopravní společnosti – viz. níže), výjimkou mohou být orgány veřejné moci na základě jejich zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.).
K automatizovanému rozhodování ani zpracování Vašich údajů nedochází.

Podmínky zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu, za jakým byly získány, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení příslušné smlouvy (resp. učinění objednávky).
Povinnost poskytnutí údajů zákazníkem:
Zákazník poskytuje své osobní údaje při vyplnění elektronické objednávky na webových stránkách našeho e-shopu. Bez poskytnutí správných osobních údajů není možné uzavření smlouvy a vyřízení objednávky.
Práva zákazníka související s poskytnutím a zpracováním údajů:
Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě, ve smyslu práva získat od Prodejce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají zákazníka, zpracovává a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o tom, pro jaké účely jsou zpracovávány, jaké kategorie údajů, příjemci, kterým osobní údaje zákazníka byly, jsou či budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou uloženy, právo na to, na jakém právním základě jsou údaje zpracovávány, jak dlouho budou uchovávány, s kým budou sdíleny, jaká jsou jeho základní práva v oblasti ochrany údajů, zda budou předávány mimo EU, právo na stížnost, informace o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním informací, má právo na kontaktní informace na organizace zodpovědné za zpracovávání svých údajů a případně jejího pověřence, pokud byl jmenován. Zákazník má právo na opravu, či doplnění svých osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, právo požadovat upřesnění údajů, právo na přístup k údajům, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) v určitých případech, a na podání stížnosti u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), na přenositelnost osobních údajů (jinému správci v běžném formátu).

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům:
K Vašim údajům uvedeným v objednávce má přístup zejména majitel a provozovatel e-shopu (Bc. Lenka Lorencová, viz. výše), který objednávku vyřizuje, dále pak dopravní společnost a osoby, které Vám zásilku doručují (Česká pošta, a.s.) kvůli doručení zásilky (Vaše telefonní číslo jim nepředávám). Údaje o Vašem čísle účtu má také banka, kde je vedený náš účet, na který chodí Vaše platby. Dále mají k Vašim údajům přístup osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby (provozuschopnost webových stránek) či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (společnost zajišťující webhosting (spol. Gigaserver – zásady ochrany osobních údajů mají uvedeny na svých stránkách). Přístup do administrace softwaru je chráněn heslem. Případný kontakt na softwarovou společnost, která e-shop zprovoznila na vyžádání.

Cookies:
Používáním webových stránek může dojít k ukládání souborů cookies. Jejich použití lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Nastavení konkrétního prohlížeče lze upravit dle návodů na příslušných webových stránkách.

Kontakt:
e-mail: lorencovalenicka@centrum.cz