Kategorie
Akce

Při objednávce 1-2 ks trik nebo triček (nebo něčeho lehkého) poštovné jen 80 Kč (při platbě předem na účet)!!

Náhodné produkty

Leginky se srdíčky

Naše cena: 80.00 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v našem internetovém obchodě (poslední aktualizace 24.5.2018)


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku,e-mailu, či písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. Smlouva bude uložena u dodavatele a je Vám kdykoli k nahlédnutí. Je výhradně v českém jazyce.

Údaj "dostupnost: skladem ... ks" nebo "dostupnost: na dotaz ... ks" je informace pouze proprodejce, průběžněse mění (v závislosti na množství objednávek - při současném objednání téhož výrobku více zájemci).Objednávku lze považovat za uzavřenou v okamžikupísemného potvrzeníobjednávky prodejcem (budete informování osobním mailem).Jakékoli nejasnosti vždy vyřešíme individuální dohodou s Vámi.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin (v období prázdnin to ve výjimečných případech může být až 5 pracovních dní), potvrzení objednávky vždy provádímee-mailem (osobní e-mail s informací o dostupnosti zboží a podrobnými instrukcemi o způsobu dodání zboží - nikoli kopie zaslaná automaticky systémem). Po té, co provedete kontrolu údajů, můžete opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat a obratem odeslat zpět (elektronicky). Spolu s potvrzením objednávky Vám budou odeslány i všeobecné obchodní podmínky, platné v den podání objednávky.

O odeslání zbožíbudete informováni telefonicky nebo e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Pokud se stane, že avizovaný potvrzující e-mail nepřijde, prosím, kontaktujte nás!

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušittelefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Ceník poštovného při platbě:

1. při platbě předem na účet převodem z účtu, doručení Českou poštou: poštovné+balné80 Kč (platba převodem z účtu na účet před odesláním zboží). Po připsání částky na účet se zboží posílá Českou poštou na Vámi udanou adresu, zpravidla je doručeno následující pracovní den, nejdéle do 3 dnů. O připšání platby na účet a odeslání zboží jste informováni mailem. Bankovní spojení – 2451 56361/0300 (Poštovní spořitelna)
2. osobní odběr: 0,- Kč Platba nutná převodem na účet před vyzvednutím zboží - hotovost od 1.3.2017 nebude přijímána.

3. zaslání na dobírku Českou poštou: poštovné + balné 120 Kč (odesláno do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky). Doručeno Českou poštou obvykle následující pracovní den po odeslání. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

4. platba předem na účet převodem z účtu, objednání jen 1-2 kusů trik nebo triček, dodání Česká pošta:poštovné+balné50 Kč (odeslání zboží týž nebo následující pracovní den po připsání platby na účet). Kupujícímu přijde informativní mail s potvrzením přijaté platby a informace o tom, že zboží odchází na uvedenou adresu - dodání dle České pošty, obvykle následující pracovní den po odeslání.

5. platba předem na účet vložením hotovosti - navíc účtován poplatek bankou +50 Kč za zpracování hotovosti - doprava Českou poštou - tedy 80 Kč+50Kč = 130 Kč (pokud půjde o něco lehkého, tak 50 Kč+50Kč = 100 Kč).Kupujícímu přijde informativní mail s potvrzením přijaté platby a informace o tom, že zboží odchází na uvedenou adresu - dodání dle České pošty, obvykle následující pracovní den po odeslání balíčku.

UPOZORNĚNÍ:
Každá objednávka je závazná.

6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 3-7 dnů po připsání platby na účet, není-li uvedeno jinak (v období prázdnin to může být až 7 pracovních dnů). V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Daňový doklad Vám bude doručen spolu se zbožím, je součástí balíčku.

7) ODSTOUPENÍODSMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ v zákonné lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoli sankce do14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel toto oznámení učiní písemně nebo elektronicky. Dodavatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.Zboží stačí zaslat poštou – ne na dobírku (nebude převzata) na naši adresu nebo přinést osobně na našiadresu. Poštovné při vrácení produktu platí kupující.

Odstoupení od smlouvy znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Prodávající vrátí spotřebiteli "zaplacení finanční částky" (rovněž náklady na dopravu, které spotřebitel uhradil spolu s kupní cenou. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Cenu lze snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

Postup

Pokud odstoupíte od této smlouvy, informujte nás písemně, jak je uvedeno výše, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy (adresa:Lenka Lorencová, A. Tomíčka 384, 570 01 Litomyšl, tel. 732 85 13 87, e-mail: lorencovalenicka@centrum.cz ), všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Lenka Lorencová, A. Tomíčka 384, 570 01 Litomyšl, tel. 732 85 13 87, e-mail: lorencovalenicka@centrum.cz

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží : odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy má obsahovat:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát : Lenka Lorencová, A. Tomíčka 384, 570 01 Litomyšl, e-mail.: lorencovalenicka@centrum.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum obdržení (převzetí) zboží :

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů :

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů :

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) :

- Datum :

8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleněhlásit naší firmě.Prodávající zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodáme kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně, či osobně
2) zboží zašlete poštou (ne na dobírku!)nebo doneste na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, telefonický kontakt
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. Po obdržení informací od Vás a po obdržení vadného zboží Vám bude odeslán vyplněný reklamační protokol e-mailem, nejpozději do 5 pracovních dnů, případně poštou, pokud si to budete přát. O způsobu vyřízení reklamace budete vyrozuměni emailem nebo formou sms na Vámi udanou mailovou adresu nebo tel. číslo nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

9) Upozornění ve smyslu novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

10) KONTAKT

Můžete nás kontaktovat na telefonu 732 85 13 87 - síť O2 Family, v pracovní dny mezi 18-20 hodinou nebo formou sms kdykoli během dne. Nejpozději do 24 hodin Vám odpovíme - vyjímkou je období prázdnin, kdy můžeme reagovat se zpožděním (až 5 pracovních dnů).

Můžete nás také kontaktovat mailem na uvedené e-mailové adrese - reakci můžete očekávat obvykle do 2 pracovních dnů (v době prázdnin může být tato doba delší). Nebo zvolte z webových stránek odkaz DOTAZ NA PRODEJCE - odpověď Vám přijde obvykle do 2 pracovních dnů (v době prázdnin může být tato doba delší).

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Nejsou poskytovány dalším osobám. Prodávající neposkytne tyto údaje jiné osobě, která nemá bezprostření vztah k vyřízení objednávky, vyjímkou je uvedení údajů doručovateli pro správné doručení objednaného zboží. Zákazník má právo kdykoli požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Blíže samostatná záložka v horní části obrazovky: Zásady ochrany osobních údajů.

K odběru novinek se již nelze přihlásit - newslettery a jiná obchodní sdělení nezasíláme!!

12) RADY A DOPORUČENÍ
Dbejte doporučení výrobce (praní, sušení apod.)! Zboží s obrázky nikdy nežehlete přes obrázek, perte max. na 40 stupňů (většina bavlněných trik od Cactus Clone). Většina zboží od Wolfa - šusťáky, šusťákové soupravy,fleesové i bavlněné mikiny, tepláky a punčochy se mají prátjen na 30 stupňů!!Při praní doporučují někteří výrobci natáhnout výrobek do délky, aby se zabránilo srážení.
________________________________________
Lenka Lorencová
A. Tomíčka 384, 570 01 Litomyšl
Česká republika
IČO: 76368611, registrace na Městském úřadu v Litomyšli, odbor živnostenského úřadu, dne 7.10.2009, č.j. ZU/09/Dv-1271/4

Nejsem plátce DPH.

tel.: 732 85 13 87 (síť Bonerix - O2 family)
e-mail: lorencovalenicka@centrum.cz